“Η διαφήμιση είναι εντελώς περιττή, εκτός αν θες  να πουλήσεις το προϊόν σου”

Jef I.Richards

 

 

“Η διαφήμιση είναι εντελώς περιττή, εκτός αν θες  να πουλήσεις το προϊόν σου”

Jef I.Richards

 

 

“Η διαφήμιση είναι εντελώς περιττή, εκτός αν θες  να πουλήσεις το προϊόν σου”

Jef I.Richards

 

EXI ADVERTISING