Ο χώρος της μόδας απαιτεί επικοινωνία σε όλα τα κανάλια.

Η έντυπη επικοινωνία συμπληρώνεται με βίντεο, loyalty card, και κατασκευές εντός πολυκαταστημάτων για hot line προώθηση.