Σχεδίαση του λογότυπου.

Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και η σελίδα της εταιρίας στο Facebook.

Κάρτες, Εντυπο.