Το λογότυπο επικοινωνεί το βασικό προϊόν της εταιρίας που είναι το ξύλο, ενώ το έντυπο υλικό δίνει διάρκεια στην επικοινωνία. Η δημιουργία μιας ιδιαίτερης έκθεσης  από την εταιρία, οδήγησε στην ανάγκη για διακόσμηση του χώρου με αφίσες μεγάλου μεγέθους.

“Η αισθητική στη διαφήμιση είναι εργαλείο πώλησης„