Η προβολή της εταιρίας κινείται σε χώρους υψηλού προφίλ. Η δημιουργία ντοσιέ για τη φιλοξενία της εταιρικής μπροσούρας κρίθηκε απαραίτητη.
Την επικοινωνιακή στρατηγική συμπλήρωσαν δύο πολύπτυχα φυλλάδια.