Προώθηση διαδικτυακής εφαρμογής. Η πρόκληση να προωθηθεί εκτός διαδικτύου κάτι που «ζει και αναπτύσσεται» μόνο διαδικτυακά. Κατασκευή Folder – Μπροσούρας –  Διαφημιστικού φυλλαδίου.