Στόχος η προώθηση της εταιρίας σε πελατολόγιο λιανικής. Η διατήρηση  ίδιου ύφους στο επικοινωνιακό υλικό προωθεί την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης. Εταιρική ταυτότητα, Εντυπα, Ψηφιακή επικοινωνία, Μεγάλες εκτυπώσεις.

“Ανεξάρτητα του τρόπου προβολής, η ταυτότητα της εταιρίας πρέπει να ξεχωρίζει άμεσα.”