Σχεδιασμός λογότυπου
Ιστοσελίδα
Εντυπο
Περίπτερο MEDWOOD 2018