Είμαστε συνεργάτες σας σε…

Διαφήμιση.

Είμαστε συνεργάτες σας σε…

Επικοινωνία.

Είμαστε συνεργάτες σας σε…

Marketing.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ

Αφίσσες – Φυλλάδια – Εταιρική ταυτότητα – Folder – Κατάλογοι – Προσπέκτους.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία, σχεδίαση και κατασκευή. Σήμανση και διακόσμηση χώρου. Stands και προωθητικό υλικό.

ON LINE MARKETING

Social media – Ψηφιακό Video –
E-book -Newsletter campaign.

Τι κάνουμε

  • Είμαστε ένα ευέλικτο δημιουργικό γραφείο, που μπορεί να καλύψει κάθε σας ανάγκη στο χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης.
  • Εντοπίζουμε τα σημεία υπεροχής της εταιρίας σας και το κοινό που απευθύνεται.
  • Μελετάμε τις ανάγκες σας και δημιουργούμε το υλικό που θα τις ικανοποιήσει καλύτερα.