Η ανανέωση του επικοινωνιακού υλικού ενός από τους παλαιότερους πελάτες ήταν μια πρόκληση. Οι βασικοί  άξονες που επιλέξαμε ήταν η σαφήνεια και η λιτότητα. Το ύφος της αισθητικής διατηρήθηκε εσκεμμένα ίδιο τόσο στην έντυπη όσο και στη ψηφιακή διαφήμιση.
Η επικοινωνία ολοκληρώθηκε με ταμπέλες στο χώρο της εταιρίας.