Η επικοινωνία της εταιρίας άρχισε με την πρόταση για το όνομα και τη σχεδίαση του λογότυπου.

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε η Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και η σελίδα της εταιρίας στο Facebook.

Στην offline επικοινωνία, σχεδιάστηκε η επικοινωνιακή στρατηγική και τυπώθηκαν τα αντίστοιχα έντυπα και κάρτες, κατασκευάστηκε η ταμπέλα και έγινε διακόσμηση με αυτοκόλλητα και κοπτικά γράμματα στο εσωτερικού του καταστήματος.