Επανασχεδιάστηκε η εταιρική ταυτότητα και η Ιστοσελίδα της επιχείρησης και δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερα ποιοτικό έντυπο για την προώθηση της εταιρίας.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και ένα e-shop μέσα στην ιστοσελίδα το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη marketing της εταιρίας.

Ακόμα η εταιρία προωθείτε στο woodletter.gr και με newsletter σε επιλεγμένη λίστα.